Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek

A Szolgáltató Online Felület Általános Szerződési Feltételei

(Fogyasztóvédelmi és Adatvédelmi Tájékoztató)

1./ A Szolgáltató (a továbbiakban: Kazán-Ház Kft., vagy Eladó) adatai

Név: Kazán-Ház Kft
Székhely és levelezési cím: 8445 Csehbánya Újtelep u. 41.
Mintabolt és ügyfélszolgálat: 8445 Csehbánya Újtelep u. 41.

Telefonszáma: +3630508778
Email cím: info@kazan-haz.hu
Cégjegyzékszám: 19-09-520370
Bejegyző bíróság megnevezése: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:12967427-2-15

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft

Tárhelyszolgáltató címe: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 21-14

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:  06-1-7892789

A Kazán-Ház Kft.-nél adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

A Kazán-Ház Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a http://kazan-haz.hu Webáruházban a vele kapcsolt vállalkozásban álló Kazán-Ház Kft. (székhely és levelezési cím: 8445 Csehbánya Újtelep u. 41. Bejegyző Bíróság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 19 09 52370, Adószám: 26673730-2-19) által értékesített termékek is megvásárolhatóak. Amennyiben a Vevő a Kazán-Ház Kft. termékkörébe tartozó terméket vásárol, abban az esetben a Kazán-Ház Kft részére a megadott természetes adat továbbításra kerülnek a megrendelés továbbításával, ekként a számla kiállítását is a Kazán-Ház Kft fogja teljesíteni. Amennyiben a Vevőnek a Kazán-Ház Kft.-től megvásárolt termékkel kapcsolatban bármilyen panasza van, a Vevő a jelen ÁSZF-ben feltüntett jogait (elállási jog, szavatosság, jótállás, panasz stb.) a Kazán-Ház Kft.-vel szemben is érvényesítheti.

2./ Általános információk

Üdvözöljük a Kazán-Ház Kft. által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://kazan-haz.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyház jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3./ A http://kazan-haz.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) folytatott tevékenység

A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Online ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen Online ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a webáruházban történő megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

4./ Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Kazán-Ház Kft nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Kazán-Ház Kft – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Kazán-Ház Kft-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerződi jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Amennyiben a webáruház tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a webáruház üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

5./ Megrendelés

A Honlapon keresztül történő megrendeléshez a Vevőnek regisztrálnia nem szükséges, illetve nem is tud regisztrálni. A megrendelés során a Vevőnek szükséges megadnia a megrendelőlapon az alábbi adatokat:

Név

E-mail cím

Jelszó

Számlázási cím

Szállítási cím

A Vevő a termékek nevéről, bruttó áráról a Honlapon, az adott termék nevére kattintva vagy az „Akciók” menüpont alatt informálódhat. A Kazán-Ház Kft az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron kerül kiszállításra.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-16:00 óráig történik. Amennyiben a Vevő ezen időintervallumon kívül adja le megrendelését, az a következő napon kerül feldolgozásra.

5.1. A Honlapon történő rendelés menete

A Vevőnek a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba” gombra kattintva tehet meg. A kosárba több termék is elhelyezhető. A Vevő úgy tud több terméket a kosárba helyezni, hogy egyszerűen rákattint egy termék kategóriára, azon belül kiválasztja a terméket, majd akár egy másik termékkategóriára kattintva szintén elhelyezhet további terméket anélkül, hogy kosarának tartalma törlődne.

A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található kosarat ábrázoló gombra kattintva. A kosár tartalma alatt megjelenő megrendelési adatlapot a Vevőnek ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni az Eladó részére. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez illetve ezen a felületen kell kiválasztania a kívánt fizetési módot is.

A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához. Amennyiben a Vevő nem kér kiszállítást és személyesen szeretné átvenni a terméket, akkor azt a megjegyzés rovatban jeleznie kell az Eladó felé.

Ha a Vevő már nem szeretne tovább nézelődni a Webáruházban, akkor megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket illetve az Adatkezelési Tájékoztatót – az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával – és a „Megrendelem” feliratra kattintania. A „Megrendelem” gombra kattintva a Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó e-mailben is tájékoztatja a Vevőt a 5.3. pontban leírtaknak megfelelően.

5.2. Telefonon történő rendelés menete

Amennyiben a Vevő nem szeretne a Honlapon keresztül megrendelést leadni, az Eladó telefonon is fogad megrendeléseket hétköznapokon 08:00-17:00 óráig a következő telefonszámon: 06-42/596-240.

A Kazán-Ház Kft – hez beérkező valamennyi telefonhívást, telefonbeszélgetéseket rögzíti. A hangfelvételt a Kazán-Ház Kft egyedi azonosító számmal látja el és a Fgytv. 17/B § (3) bekezdése alapján öt évig megőrzi. Panaszügyintézés esetén a telefonbeszélgetéskor a Kazán-Ház Kft felvesz az ugyanezen törvény 17/A. § (5) bekezdésében rögzített tartalmi elemeket, ebben az esetben a jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó beleegyezésével mellőzhető.

A megrendelés előfeltétele, hogy Vevő jelen okirat, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmát a megrendelést megelőzően megismerte, és megrendelését az Általános Szerződési Feltételek ismeretében adta le.

A megrendeléshez a Vevőnek a személyes adatain kívül az alább megjelölt további adatokat kell megadnia a megrendeléshez:

termék cikkszáma, megnevezése,

darabszám,

szállítási cím (számlázási cím, ha van ilyen),

e-mail cím és mobiltelefonszám, melyen az Eladó értesíteni tudja a Vevőt megrendeléssel kapcsolatban,

szállítási mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével,

fizetési mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével.

bármilyen olyan információt, amit a megrendelés teljesítéséhez az Eladónak tudnia kell, (Pl.: Munkahelyre kéri a szállítást.)

A telefonon leadott megrendelés esetén a Vevő elismeri, hogy megismerte jelen dokumentum tartalmát és magára nézve azt kötelezőnek tekinti. A Kazán-Ház Kft a telefonos megrendelést követően e-mailben az 5. pontban meghatározottak figyelembevételével visszaigazoló e-mailt küld a Vevő részére, mely tartalmazza a telefonos megrendelés során a Vevő által megadott paramétereket.

A Fogyasztó kérésére, a fogyasztó erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül díjmentesen biztosítja a Kazán-Ház Kft az ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, illetve egy alkalommal másolat készítését.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Honlapon illetve telefonon történő vásárlás esetén a jelen Online Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Kazán-Ház Kft mint Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.

A Kazán-Ház Kft a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Vevő által leadott megrendelésnek, azt a Vevő köteles a Kazán-Ház Kft részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.

A Kazán-Ház Kft felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll a Kazán-Ház Kft rendelkezésére. Ebben az esetben a Kazán-Ház Kft levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelést a Kazán-Ház Kft törli, és a Vevőt a törlésről is értesíti.

Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. A Kazán-Ház Kft visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Vevő megrendelésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Vevő jogosult a vételi ajánlatát visszavonni a Kazán-Ház Kft részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra történő telefonhívással.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros „X”gomb használatával, a darabszámot pedig a kívánt mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).

5.5. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5.6. A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5.7. Fizetés, termékek ára

5.7.1. Fizetési módok

A Kazán-ház kft megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

Készpénzben: Az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő az Eladó üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben az Eladó vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vevő a fizetést követően jogosult. A Vevő kizárólag az Eladó telephelyén tudja a megrendelt terméket személyesen átvenni hétfőtől péntekig 7-17óra, és szombaton 7-14 óra között. Amennyiben a Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron lévő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a megrendelést törölni;

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben;

Előre utalás bankszámlára személyes átvétel vagy kiszállítás esetén: a Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg az Eladó Raiffeisen Bank Nyrt.-nél vezetett 12084003-01675951-00100001 bankszámlájára banki átutalás útján. A bankszámlaszámot az Eladó, ha a Vevő az előre utalással történő fizetési módost választotta, e-mailben küldi el a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után az Eladó az átutalásos számla másolatát telefaxon, vagy e-mailen elküldi a Vevő részére, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a megrendelésének kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határidejének (számla elküldésétől számított 15 nap) lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a megrendelést és nem köteles a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően teljesíteni a megrendelést.

A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megtéríteni.

5.7.2. Termékek ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon kerül feltüntetésre, mely vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (HUF) értendő. Egyes, nem járatos termékeknél melyeket kizárólag az egyedi vevői igények kiszolgálására szerzünk be, az áru bruttó vételárának 30%-át az Eladó előlegként elkérheti.

Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendelések, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Vevő részére. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás árfeltüntetése esetén az Eladó, a rendelés visszaigazolásában (telefonon történő 2. visszaigazolás) ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5.8. Számla

Az Eladó papíralapú számlát állít ki. A Kazán-Ház Kft a számlát legkésőbb a termék átadásakor bocsátja a Vevő rendelkezésére.

5.9. Átvétel

A Vevő a megrendelt árut a rendeléskor kiválasztottaknak és Kazán-Ház Kft által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően személyesen vagy a Vevő megadott szállítási címén a visszaigazoló e-mailben jelzett időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében veheti át.

5.10. Szállítás

A kazan-haz.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje termékenként változó. Az általános teljesítési határidő 3-10 munkanap. Egyes termékek készleten vannak, míg mások alacsony vevői igények miatt csak megrendelésre érkeznek, ezért az ilyen termékek várható szállítási idejéről az Eladó a Vevőt telefonon és/vagy írásban értesíti.

5.10.1 Szállító

A Kazán-Ház Kft -től megrendelt termékek kiszállítását – küldemény terjedelmének függvényében – a Magyar Posta logisztikai üzletága az MPL, vagy a GLS futárszolgálat végzi.

Megrendelőt a megrendelt termék(ek) kiszállításáról eladó emailben tájékoztatja.

5.10.2. Kiszállítási díjak

 • 0-15 kg 2000 Ft+ utánvét (850 Ft)
 • 15-50 kg 4000 Ft+ utánvét (850 Ft)
 • raklapos szállítás esetén egyedi árajánlat alapján

 

5.10.3 Kiszállítás módja, kézbesítés menete

5.10.3.1 Megrendelés kiszállítása Magyar Posta MPL futárszolgálattal

A Magyar Posta a postacsomagok kézbesítését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között kétszer kísérli meg. A kiszállítás és a kézbesítés kaputól-kapuig szolgáltatást jelent. Az MPL futár a Magyar Posta ÁSZF-je és a megkötött közös szerződés szerint nem köteles a kiszállított küldeményt kapun/épületen belül kikézbesíteni vagy mozgatni.

A Magyar Posta MPL lehetőséget biztosít délutáni kiszállításra is, a Magyar Posta által külön listában megadott településeken. Délutáni kézbesítés esetén a Magyar Posta postacsomag kézbesítését 17:00 és 20:00 óra között is megkísérli. Ez nem zárja ki azt, hogy a Magyar Posta a postacsomag küldemény kézbesítését általános (08:00 és 17:00 óra között) időpontban is megkísérelje. Ha a vállalt időpont előtt történő kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a vállalt időben történő kézbesítés számít első kézbesítési kísérletnek.

Az első kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén, a postai címiraton feltüntetett, Címzett által megadott telefonszámon, a Magyar Posta MPL futár megkísérli egyeztetni Címzettel a második kézbesítés időpontját.

Telefonszám hiányában és sikertelen telefonos egyeztetés esetén a Magyar Posta MPL futár értesítőt hagy hátra Címzett részére, melyen feltüntetésre kerül a sikertelen kézbesítés dátuma és egy telefonos elérhetőség, amelyen a Címzett egyeztethet a másodszori kézbesítés időpontjával kapcsolatban. Ezen egyeztetés elmaradása esetén a Magyar Posta MPL alapértelmezetten következő munkanap szállítja ki második alkalommal a küldeményt.

Amennyiben a Címzett megrendelő által webáruházban megadott szállítási cím nem valós, nem megközelíthető, vagy helytelen, vagy más megrendelőnek/címzettnek felróható okból címhelyen az MPL futár nem tudja megvalósítani a kézbesítést, akkor a Magyar Posta a küldeményt 5 munkanapig tárolja. A tárolási idő letelte után pedig visszaszállítja a küldeményt feladó részére.

Amennyiben a 2. kiszállítás is sikertelen – a Vevőnek felróható okból – és a küldemény visszakerül az eladó raktárában, akkor az Eladó törli a megrendelését.

Amennyiben a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban, ebben az esetben a kifizetett vételárat az Eladó az új megrendelésbe beszámítja, a szállítás díját azonban ismét felszámítja. Amennyiben panaszával kapcsolatban problémája merül fel, panaszával közvetlenül az MPL-hez fordulhat.

A 40 kg alatti küldeményeket a Magyar Posta MPL futárszolgálata (kis zöld autó) egy szállító futárral kézi erővel mozgatva kézbesíti. A 40 kg feletti küldeményeket a Magyar Posta MPL emelő hátfalas autóval szállítja, a küldeményt pedig kézi emelő segítségével mozgatja a sofőr futár a Megrendelő/Címzett kapujáig. Mindkét esetben az MPL futár nem hagyhatja el a gépjárművét, tehát emeletre, kapun belüli egyéb helyre nem tud kézbesíteni.

5.10.3.2 Megrendelés kiszállítása GLS futárszolgálattal

A GLS futárszolgálat a csomagküldemények kézbesítését a felvételt követő munkanapon 8-17 óra között végzi, Magyarország területén, háztól házig szállítással.

A csomagküldemények kiszállítását a GLS futárszolgálat háromszor kísérli meg.

A csomag feladásakor a GLS futárszolgálat a címzettet az általa megrendelésben megadott email címén értesíti, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét.
A kiszállítás napjának reggelén ismét értesítést kap a címzett e-mailben és SMS-ben, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről.

Az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a címzett az általa megadott e-mail címre értesítést kap a GLS futárszolgálattól, melyben címzett a tárolási határidők figyelembe vételével, rendelkezhet egy új időpontban történő kiszállításról, egy általa megadott új címen történő kézbesítésről, a csomag egy választott CsomagPontba történő kiszállításáról vagy annak a GLS Hungary depóiban történő személyes átvételéről, illetve megtagadhatja a csomag átvételét. Rendelkezés hiányában a csomag a feladást követő első, harmadik és ötödik munkanapon kerül automatikusan kiszállításra.

A címzett a személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű és biztonságos megközelítését. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható.

A kézbesítést a címzett aláírásával elektronikus úton hitelesíti, vagy annak hiányában a GLS Hungary és partnerei által kiállított nyomtatványon kerül sor a kézbesítés igazoltatására. A gépkocsivezető az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit a kézi szkennerben tárolt adatok mellé berögzíti, így az átvevő neve a telefonos vagy elektronikus csomaginformációról előkereshető.

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás (kézi vonakód-leolvasóban elektronikus úton is) aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát. Címzett megrendelőnek lehetősége van a küldemény átvételkor bankkártyás fizetésre is, amennyiben azt a megrendelés leadásakor jelezte, megjegyzésben megadta.

Abban az esetben,ha a címzett külsérelmi nyomot lát a csomagon, akkor kérnie kell a csomag tételes átadását, és kárjegyzőkönyv felvételét. Amennyiben külsérelmi nyom nincsen és kibontás után láthatóan sérült a termék, akkor feladó részére kell a címzettnek jelezni az esetet átvételt követő 3 munkanapon belül. Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a 2. kiszállítás is sikertelen – a Vevőnek felróható okból – és a küldemény visszakerül az eladó raktárában, akkor az Eladó törli a megrendelését.

Amennyiben a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban, ebben az esetben a kifizetett vételárat az Eladó az új megrendelésbe beszámítja, a szállítás díját azonban ismét felszámítja. Amennyiben panaszával kapcsolatban problémája merül fel, panaszával közvetlenül az GLS-hez fordulhat.

5.10.4. Felelősségvállalás a kézbesítésért

A Magyar Posta MPL és a GLS Futárszolgálat kiszállítási sikertelensége, és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

 1. a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a Magyar Posta, vagy GLS Futárszolgálat által használt gépjárművek bármelyikével,
 2. a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg Feladó (Eladó) részre,
 3. a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

A Magyar Posta szállításával kapcsolatos további részleteket, információkat a Magyar Posta honlapján található Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF-ben) olvashat. https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf)

A GLS Hungary Kft. szállításával kapcsolatos további részleteket, információkat a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. honlapján található Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF-ben) olvashat. (https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek)

A Kazán-Ház Kft a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli és az érintett, fent említett szállítást végző szolgáltató felé továbbítja a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat.

5.11./ Hírlevélre történő feliratkozás:

Azon Vevők, akik regisztráláskor a „Szeretnék e-mailben értesülni az akciókról” mellett lévő kockát kipipálták, és ezáltal jelezték, hogy „a jövőben igényt tartanak a webáruház által küldött hírlevelekre”, a Kazán-Ház Kft e-mail címét rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A hírlevélre történő feliratkozást követően a Kazán-Ház Kft visszaigazoló e-mailt küldd a Vevő részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

6./ Elállási jog

A Kazán-Ház Kft. tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján. Kivételt képez ez alól, ha a Vevő a rendelés feladása után 1 napon belül jelzi a Kazán-Ház Kft részére elállási igényét.

Amennyiben a Vevő a megrendelt áru ellenértékét a futárnak nem adja át, abban az esetben a Kazán-Ház Kft a szerződéstől elállhat. Megilleti a Kazán-Ház Kft az elállás joga abban az esetben is, amennyiben olyan áru megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt a Kazán-Ház Kft már nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a Kazán-Ház Kft azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre történő szerződésmódosítása céljából, amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget a Kazán-Ház Kft 15 napon belül visszautalja a Vevő bankszámlájára.

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

terméknek,

több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a Kazán-Ház Kft székhelyére vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Kazán-Ház Kft részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kazán-Ház Kft részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Kazán-Ház Kft E-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Kazán-Ház Kft -nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Kazán-Ház Kft a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Kazán-Ház Kft címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék Kazán-Ház Kft címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Kazán-Ház Kft költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy a Vevő mint Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Kazán-Ház Kft visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Kazán-Ház Kft által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kazán-Ház Kft jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kazán-Ház Kft a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a Kazán-Ház Kft a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a Kazán-Ház Kft által eladott termékek tekintetében:

olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Kazán-Ház Kft által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7./ Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

A Kazán-Ház Kft minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a Posta jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a Postához írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja már az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A kárigény elbírálásához a teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt – kell a Posta rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Vevő tudja eljuttatni a Postához. A kármegállapítási jegyzőkönyv mintáját jelen ÁSZF végén található linkre kattintva töltheti le.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a K4K Ker Kft. felelősséget nem vállal.

7.1 Hibás teljesítés

A Kazán-Ház Kft hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Kazán-Ház Kft a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

7.2 Kellékszavatosság

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vevővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Kazán-Ház Kft -nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,

az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,

a hibát a Kazán-Ház Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy

a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy az Eladónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén a Kazán-Ház Kft nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Kazán-Ház Kft -nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Kazán-Ház Kft adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kazán-Ház Kft -vel közölni. Hiba esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Kazán-Ház Kft a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kazán-Ház Kft.-t terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Vevő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kazán-Ház Kft e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A Kazán-Ház Kft által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.3 Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Kazán-Ház Kft a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Vevőnek jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Kazán-Ház Kft mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevővel mint Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, amely jótállás időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Kazán-Ház Kft.-t megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vevőre mint Fogyasztóra.

 

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A Fogyasztót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján megillető kötelező jótállás esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek azzal, hogy a jótállási jegy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

2) A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

3) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

4) Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

2) A Kazán-Ház Kft a Fogyasztónál bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 1. a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

III. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 1. a hiba bejelentésének időpontját,
 2. a hiba leírását,
 3. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

VII. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát (ha a Kazán-Ház Kft a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót)

VIII. az eltérés indokát, ha az Eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget,

 1. a tájékoztatást arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A Kazán-Ház Kft a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, valamint azt három évig köteles megőrizni.

A Kazán-Ház Kft törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Kazán-Ház Kft amely elismervényen feltünteti

a Fogyasztó nevét és címét,

a dolog azonosításához szükséges adatokat,

a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte le, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

elemi kár, természeti csapás okozta.

A jelen szabályzatban, illetve a jótállásról szóló leírásban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű jótállást nem vállal. Kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A szolgáltató oldalai olyan kapcsolattartó pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

8./ Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.1. Panaszügyintézés helye

A Vevő az áruval vagy a Kazán-Ház Kft tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: 8445 Csehbánya Újtelep u. 41 e-mail:info@kazan-haz.hu, Bakos Balázs ügyvezető

8.1.2. Panaszügyintézés módja

A Kazán-Ház Kft a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Kazán-Ház Kft a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. Kazán-Ház Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. A Kazán-Ház Kft a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Kazán-Ház Kft az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Kazán-Ház Kft a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Kazán-Ház Kft az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.2 Jogvita

Amennyiben a Kazán-Ház Kft és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Kazán-Ház Kft -vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva töltheti le: „http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek”.

Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. A Veszprém Megyei Békéltető Testület: 8200 Veszprém Radnóti Miklós tér 1 Levelezési cím 8200 Veszprém Radnóti Miklós tér 1 Pf: 220  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu, Fax: 06 88 412 150 Telefon: 06 88 814 111

9./ Sütik, cookie-k

A Kazán-Ház Kft Honlapján cookie-kat használ.

A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban megismerje a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A webáruház e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A Honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel.

Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt.

A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. A honlap látogatásakor felugró ablakban lehetősége van a Látogatónak a honlapon használt cookiek testreszabására, módosítására annak elfogadása előtt.

Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a weboldalon.

II./ Adatkezelési tájékoztató

10./ Adatkezelés jogalapja, célja, adatfeldolgozás

Személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés hozzájáruláson, a Vevő által a megrendelés leadásakor megadott adatokon alapul. A megadott adatokat a Kazán-Ház Kft a futár részére személyesen adja át az áru kiszállítása érdekében. Az adatkezelés célja a megrendelt áru kiszállítása, a szerződésben foglaltak teljesítése. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogalapja a Vevő kifejezett hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a Kazán-Ház Kft részére utoljára leadott megrendelést követően garanciális termék esetén a garanciális idő lejártáig, garanciális idővel nem rendelkező, vagy évnél kevesebb garanciális idővel rendelkező termék esetén a megrendeléstől számított 3 évig a megadott adatait tárolja a Kazán-Ház Kft célja a későbbi adminisztráció és megrendelés leadásának megkönnyítése, illetve a Vevő garanciális igényének érvényesítése.

A megrendeléskor leadott adatok megadása az áru megrendelésének feltétele.

Az adatokat ezen kívül kizárólag a vele megbízási szerződésben álló könyvelője részére mint adatfeldolgozónak adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése érdekében, a Magyar Posta MPL futárának a kiszállítás érdekében, illetve amennyiben a terméket a Vevő áruhitel igénybevételével vásárolja meg, a hiteligényléshez szükséges adatokat a Kazán-Ház Kft a Cofidis Magyarországnak továbbítja.

Egyes termékek esetében az áru felrakodását, szállítását nem a Kazán-Ház Kft vagy a vele megbízási jogviszonyban álló vállalkozás végzi el, hanem egy harmadik vállalkozás (háromszögügyletek esetén). Az ilyen esetekben a címkézést ezen harmadik vállalkozás teljesíti, melynek érdekében a Vevő által megadott adatait a Kazán-Ház Kft az áru felrakodását végző vállalkozás részére továbbítja.

A Kazán-Ház Kft a telefonos beszélgetéseket minden esetben rögzíti, a hangfelvételekkel kapcsolatos információkat a jelen ÁSZF 5.2. pontjában talál részletesebben. A hangfelvétel rögzítésének és megőrzésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

11./ Adatkezelés időtartama

A megadott adatokat a Kazán-Ház Kft az adott termék garanciális idejének lejártáig, garanciális idő hiányában 3 évig őrzi. Azon Vevő adatait, aki a Kazán-Ház Kft -től a garanciális idő lejártáig vagy 3 éven keresztül árut nem vásárolt, a Kazán-Ház Kft véglegesen törli. A Honlapon megadott adatokat a Kazán-Ház Kft felhő alapon és e-mail fiókjában tárolja, majd a garanciális idő vagy 3 év elteltével – amennyiben ezen időtartam alatt rendelés leadására a Vevő által nem került sor – megsemmisíti azon, a továbbiakban jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében nem szükséges dokumentumokat, iratokat, melyen a Vevő adatai szerepelnek.

A Kazán-Ház Kft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő adatait valamennyi alkalmazottja bizalmasan kezelje, azt harmadik személy részére nem adja ki.

12./ A Vevő jogai

12.1./ Törlés kérése

A Vevő a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

a Vevő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Kazán-Ház Kft nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a vásárlás során a Kazán-Ház Kft számlát állít ki a Vevő részére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a vásárlás dátuma, teljesítés dátuma, vásárolt termék valamint összege a számlán azt követően is megmaradnak, ha a Vevő vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig.

12.2./ Tájékoztatás kérése

A Vevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Kazán-Ház Kft -től a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágosítást kérni. A Vevő bármikor kérheti a Kazán-Ház Kft -t, hogy személyes adataiba betekinthessen. A Kazán-Ház Kft mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Vevőt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

12.3./ Visszajelzés

A Vevő jogosult arra, hogy a Kazán-Ház Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

a Vevő azon joga, hogy kérelmezheti a Kazán-Ház Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem a Vevőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

A Kazán-Ház Kft az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a megrendelést követően a visszaigazoló e-mailben a Vevő rendelkezésére bocsátja. A megadott adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre, a Kazán-Ház Kft belső használatú szoftverében és e-mail fiókjában történik a tárolásuk.

12.4./ A helyesbítéshez való jog

A Vevő jogosult arra, hogy adatainak módosítását kezdeményezze az Kazán-Ház Kft info@kazan-haz.hu e-mailcímre vagy a Kazán-Ház Kft székhelyére megküldött levelével. A levélben a Vevőnek fel kell tüntetni a megváltozott adat kategóriáját, valamint az új adatot. A Kazán-Ház Kft az adatváltozást az e-mail vagy postai levél megérkezését követően veszi figyelembe.

12.5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Vevő jogosult arra, hogy kérésére a Kazán-Ház Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

A Vevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kazán-Ház Kft ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, de a Kazán-Ház Kft ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Kazán-Ház Kft már nincs szüksége az érintett személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

a Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Kazán-Ház Kft jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Vevő jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Vevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Kazán-Ház Kft az érintett Vevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

12.6./ A tiltakozáshoz való jog

A Vevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

az adatkezelés közérdekű vagy a Kazán-Ház Kft -re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy

az adatkezelés a Kazán-Ház Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Vevő olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a Kazán-Ház Kft a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Vevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Kazán-Ház Kft által a Vevő részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

A Vevő adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Kazán-Ház Kft központi e-mail címére. A Kazán-Ház Kft indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni a Vevő levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A Kazán-Ház Kft tájékoztatja a Vevőt, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

12.7./ Visszavonás

A Vevő jogosult arra, hogy az áru átadását követően bármikor visszavonja azon nyilatkozatát, melyben hozzájárult ahhoz hogy a Kazán-Ház Kft a megrendeléskor leadott adatait az utolsó megrendelés leadását követően is tárolhatja. Amennyiben ezen kifejezett hozzájárulását a Vevő visszavonja, a Kazán-Ház Kft haladéktalanul törli a Vevő által megadott adatokat. A hozzájárulás visszavonására e-mailben, postai levél formájában van lehetőség.

12.8./ Adatkezeléssel szembeni panasz

A Vevő jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a felügyeleti hatósághoz.

12.9./ Adathordozhatósághoz való jog

A Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Kazán-Ház Kft abban az esetben, ha az adat kezelése a Vevő hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. A Vevő jogosult arra, hogy kérje a Kazán-Ház Kft -t, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn a Vevőnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

13./ Adatok továbbítása

A megadott adatokat a Kazán-Ház Kft. a Magyar Posta MPL futárja részére személyesen adja át az áru kiszállítása érdekében.

A Vevőtől kapott személyes adatok közül a Vevő nevét, lakcímét, vásárolt árut ezen kívül kizárólag a vele megbízási szerződésben álló könyvelője részére adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése (számláz) érdekében.

A Vevő a termék megrendelésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kiállított számlát a Kazán-Ház Kft a vele megbízási szerződésben álló könyvelési feladatokat ellátó vállalkozó részére továbbítsa.

Amennyiben a Vevő áruhitel igénybevételével vásárol terméket a Kazán-Ház Kft.-től, a hiteligényléshez szükséges adatok a Cofidis Magyarországhoz kerülnek továbbításra.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló Tárhely.Eu Szolgáltató kft.-hez (1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14.) mint tárhely szolgáltatóhoz a megadott adatok továbbításra kerülhetnek.

14./ Adatvédelmi incidens kezelése

A Kazán-Ház Kft amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

A Kazán-Ház Kft adatvédelmi incidens tapasztalása esetén a Vevőt haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Vevő jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A Kazán-Ház Kft a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az érintett Vevőnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az adatvédelmi incidens felismerését követően a Kazán-Ház Kft megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a Kazán-Ház Kft képviseletében eljáró vezető az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

15./ Az adatkezelés során figyelembe vett alapelvek

A személyes adatok kezelése során a Kazán-Ház Kft. az alábbi elveket veszi figyelembe:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Vevő számára átlátható módon kell végezni;

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely a Vevők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben a Vevő jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;

Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: A Kazán-Ház Kft felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

16./ Az adatkezelés biztonsága

A Kazán-Ház Kft a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A Kazán-Ház Kft jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

17./Adattárolás

Az adatok fizikai tárolásának helye a Kazán-Ház Kft székhelye.

A Kazán-Ház Kft a megrendelések kapcsán tudomására jutott személyes adatokat saját e-mail fiókjában tárolja, illetve felhő alapon, honlapjának adatbázisában.

A Kazán-Ház Kft a beérkezett elállásokat és panaszokat e-mail fiókjában tárolja.

18./ Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Vevő nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

19./ Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

A Kazán-Ház Kft az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

az adatkezelő neve és elérhetősége;

az adatkezelés céljai;

az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.

20./ Panasz:

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

21./ Dokumentumok

Általános szerződési feltételek Letöltés

Elállási, felmondási tájékoztató Letöltés

Elállási nyilatkozat Letöltés

Termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás Letöltés

Üzlethelyiségen kívülitörténő értékesítés Letöltés

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Kazán-Ház Kft -t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. november 15.